دریافت فایل: دیدگاه ها و نظریه های مختلف کمال گرایی

دیدگاه ها و نظریه های مختلف کمال گرایی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دیدگاه ها و نظریه های مختلف کمال گرایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. ...

دیدگاه ها و نظریه های مختلف کمال گرایی

هدف از این پایان نامه دیدگاه ها و نظریه های مختلف کمال گرایی می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات57
حجم75/204 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه دیدگاه ها و نظریه های مختلف کمال گرایی می باشد.

فروید (1959 ؛ به نقل از محمودی، 1382) با توجه به نقش آسیب زای کمال گرایی، این سازه را تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی، تعریف کرده است و آن را نوعی خود شیفتگی می داند که در قلمرو اختلالات نوروتیک قرار می گیرد. فروید (1975 ؛ به نقل از وردی، 1378) در توصیف افراد کمال گرا بیان می کند : محرک اصلی در زندگی این افراد، رسیدن به خوشبختی نیست بلکه تکامل و برتری یافتن است، آنها باید در هر کاری به حد کمال برسند و به بهترین نحو آن را انجام دهند وگرنه راضی نخواهند شد. نرسیدن به کمال، آنها را دچار اضطراب، افسردگی و احساس گناه شدید می کند.

فروید (1975، به نقل از نجاریان و همکاران، 1378) افراد کمال گرا را اینگونه توصیف می‌کند: محرک اصلی در زندگی این افراد رسیدن به خوشبختی نیست بلکه تکامل و برتری یافتن است. آنها باید در هر کاری به حد کمال برسند و به بهترین نحو آن را انجام دهند وگرنه راضی نخواهند شد. نرسیدن به کمال، آنان را دچار اضطراب، افسردگی و احساس گناه شدید می کند. با شروع سنین 5-4 سالگی کودکان بدون در نظر گرفتن ترس یا پاداش به ارزشیابی و قضاوت درباره رفتار خویش می پردازند. این خود نظمی به نظر فروید تحت تأثیر فراخود انجام می گیرد که قسمت سوم شخصیت فرد است.


فراخود بیان درونی ارزشیابی اجتماعی و والدین فرد است. پوشش فراخود بیشتر برای رسیدن به آرمان هاست تا واقعیات فراخود بدون توجه به امکانات رفتاری درباره درست بودن فعالیت های فرد به قضاوت می پردازد تا ببیند آیا با ارزش های اخلاقی جامعه مطابقت دارد یا خیر. اکثر روان کاوان فراخود را به دو جزء تقسیم می کنند. جزء اول خودآرمانی: الگوهای آرمانی رفتار فرد را براسا خواستهای اجتماع تبیین می کند. خودآرمانی ادارک ذهنی از چیزهایی است که از لحاظ اخلاقی از نظر والدین خوب می باشد و از راه پاداش و تشویق حاصل می شود. جزء دوم، وجدان اخلاقی از فراخود می باشد، وجدان اخلاقی با ایجاد احساس گناه در فرد در مقابل رفتارها و افکاری که اجتماع آنها را جایز نمی داند، او را تنبیه می کند وجدان اخلاقی، ادارک کودک از چیزهایی است که والدین از نظر اخلاقی بد می دانند. نقش فراخود در بزرگسالی به سه شیوه قابل دسترسی است.


1- برخلاف "خود" که ارضای کنش های نهاد را به تعویق می اندازد، فراخود مانع از بروز آن می شود.
2- فراخود درصدد ترغیب خود است تا به جای پرداختن به هدفهای واقعی به انجام فعالیتهای اخلاقی بپردازد.
3- فراخود انسان را به سوی کوشش هایی سوق می دهد که به منظور نیل به کمالات است (شفیع آبادی و ناصری، 1365، به نقل از بذرگر، 1387).

فهرست مطالب

تعریف نظری کمال گرایی تعریف عملیاتی کمال گرایی

مبانی کمالگرایی
2-10- دیدگاههای مختلف درباب کمالگرایی
2-10-1- زیگموند فوید 1856-1939
2-10-2- کارن هونای 1852-1885
2-10-3- آلفرد آدلر 1870-1937
2-10-4- آلبرت الیس 1913
2-10-6- اریک اریکسون 1902-1190
2-10-6- ویکتورفرانکل 1905
2-11- کمالگرایی به عنوان سازه ای تک بعدی
2-12- کمالگرایی به عنوان سازه ای چند بعدی
2-12-1- دیدگاه فراست و همکاران
2-12-2- دیدگاه هویت و فلت
2-12-3- دیدگاه اسلانی و همکاران
2-12-4- دیدگاه اسنوبر و همکاران
2-13- کمالگرایی به عنوان یک ویژگی ناسازگارانه
2-14-کمالگرایی به عنوان یک ویژگی سازگارانه
2-15- تفاوتهای بین کمالگرایی سازگارانه و ناسازگارانه
2-16- پیشینه سنجش کمالگرایی
2-17- مدل و تئوری سنجش کمالگرایی

2-18- مروری بر پژوهشهای پیشین
2-18-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
2-18-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"

پایان نامه کمال گرایی

دیدگاه های مختلف کمال گرایی

نظریه های مختلف کمال گرایی

مدل و تئوری های کمال گرایی

کمال گرایی تک بعدی و چند بعدی

کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه

تحقیق کمال گرایی مثبت و منفی

تحقیق درباره کمال گرایی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال