دریافت فایل: فصل دوم پایان نامه نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا

فصل دوم پایان نامه نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا

مشخصات فایل مورد نظر در مورد فصل دوم پایان نامه نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. ...

فصل دوم پایان نامه نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 


مشخصات فایل
تعداد صفحات76
حجم125/84 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.

در نظریه شناختی- اجتماعی باعث می شود که تلاشهای مشاوره ای و درمانی به عوامل شخصی ، محیطی و رفتاری هدایت شوند. راهبردهایی برای افزایش بهزیستی را می توان بوسیله افزایش فرایند های هیجانی ، شناختی ، افزایش توانایی های رفتاری یا تغییر شرایط اجتماعی که تحت آن افراد زندگی و کار می کنند ، را بدست آورد (پاجارس،2007).


ازنظرروان شناسان شناختی ٬ درک ساختار شخصیت و رفتار آدمی ٬ مستلزم توجه به فرایندهای شناختی است که در تعامل با موقعیت محلی و رفتار فرد ٬ هدایت اعمال و رفتار فرد را به عهده دارد . در این دیدگاه سه مفهوم ساختاری ازاهمیت ویژه ای برخوردارند: صلاحیتها ٬اهداف ، باورها وانتظارات درنظریه شناختی – اجتماعی براهمیت صلاحیتها یا مهارتهای فرد ٬ به خصوص مهارتهای شناختی تٲ کید می گردد که فرد را درحل مساﺋل زندگی و مقابله با آنها کمک می کند . این صلاحیتها ٬ هم تفکر درمورد مساﺋل و هم مهارتهای عملی درموقعیتهای مختلف را دربر می گیرد . ممکن است فردی در یک زمینه دارای صلاحیت و توانایی باشد ودرزمینه های دیگر فاقد صلاحیت . بنابراین دراین دیدگاه به جای تٲکید برصفات مستقل از زمینه فرد آنچنان که در رویکرد صفات به شخصیت مطرح بوده است )٬ بر عملکرد او درموقعیتهای مشخص تٲکید می شود. اما منظوراز اهداف ٬ توانایی انسان دریشبینی آینده و خود انگیخته بودن است .


فهرست مطالب

تعریف نظری نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا تعریف عملیاتی نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا

نظریه شناختی – اجتماعی و باورهای خودکارآمدی
مفهوم خود در نظریه شناختی- اجتماعی
الگوی سه جانبه رفتار
ساختار روانشناسی رفتار
ماهیت خودکارآمدی
قابلیتهای بنیادی آدمی
انسان موجودی عامل
تقویت خودکارآمدی
مؤلفه های خودکارآمدی
منابع خود کارآمدی
تأثیرات باورهای خودکارآمدی بر کارکردهای روانشناختی
خودکارآمدی وشغل
خودکارآمدی بالا و پایین
خودکارآمدی و سلامت روان
خودکارآمدی وسلامت جسمی
نقش خودکارآمدی در عملکرد
تحلیل تحولی باورهای خودکارآمدی در گستره زندگی
فرایندهای فعال شده کارآمدی


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"

فصل دوم پایان نامه نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا

مبانی نظری نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا

پیشینه تحقیق نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا

پیشینه پژوهش نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا

پیشینه نظری نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا

چارچوب نظری نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال