دریافت فایل: بررسی تاثیر رابررسی تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر م

بررسی تاثیر رابررسی تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر م

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی تاثیر رابررسی تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر م آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. ...قسمتی از متن:عزت نفس مولفه ای است که تحت تاثیر
محیط آموزشی قرار دارد و وجود آن بر همه سطوح زندگی اثرگذار است ، در حقیقت بررسی
های گوناگون روانشناختی حاکی از آن است چنانچه عزت نفس وجود نداشته باشد ، نیازهای
گسترده تری نظیر آفریدن و پیرشفت ارضا نمی شود . (کلمز و همکاران ، 1388) . عزت
نفس جنبه ای از خودپنداره است که از قضاوت هاییی ناشی می شود که فرد درباره ی ارزش
خود و احساس مرتبط با این قضاوت ها دارد . (شیهیان ،1383).کوپراسمیت عزت نفس را ارزیابی فرد
از خویشتن می داند که از طریق توجه به خویش به دست می آید و نشانه ی نگرشی است از
تایید یا عدم تایید و میزانی که فرد به توانایی ، موفقیت و ارزش خود اعتقاد دارد .موفقیت های تحصیلی و رسیدن به
مدارج بالا در کار آموزش موجب ارتقای عزت نفس می شود ، به طور کلی پیشرفت های
انسان در هر زمینه ای و تجربه ی موفقیت ، احساس خودباوری، ارزشمندی و توانمندی در
هر زمینه ای باعث افزایش عزت نفس در او می شود .پژوهش های
انجام شده درباره راهبردهای شناختی و فراشناختی نشان داده است که استفاده از این
تدابیر به افزایش یادگیری یادگیرندگان منجر می شود (بکمان ،2002) . این اثر به
ویژه برای یادگیرندگانی که به نحوی با مشکلات یادگیری مواجه اند ، چشمگیر است
(ملکی ،1384) . عبدوس (1380) نیز تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر خلاقیت را
مثبت ارزیابی می کند . قورچیان (1378) در
تحقیقی نشان داد به کارگیری راهبردهای یادگیری در کلاس درس زمینه درگیری علمی ،
شادابی عاطفی ، سازندگی ، خلاقیت و خود مسئولیت پذیری اجتماعی را فراهم می آورد .اثربخشی آموزش
راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی (الکساندر ، مورفی و گان ،1998 ؛
پنتریج ، 1999 ؛ متولی ، 1376 ؛ ملکی ، 1384) تایید شده است . و هرچند پژوهشگران زیادی به صورت غیر مستقیم به کارآمد
بودن راهبردهای شناختی و فراشناختی در رشد عزت نفس اشاره کرده اند (پالیدینو و
همکاران ،2000 ؛ نولن و مورگان ،2000 ؛ کاروجساپ ،1997 و شقاقی ،1382) ، ولی
معمولاً نتایج آن ها در این زمینه متناقض و گاهی مبهم به نظر می رسد ، از طرفی
پژوهشی یافت نشد که با ترکیب متغیرهای این پژوهش انجام شده باشد .با توجه به
کارآمدن بودن راهبردهای شناختی و فراشناختی , در این تحقیق به اثر بخشی راهبردهای
شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
پرداخته می شود .

فهرست مطالببیان مسالهپیشینه تحقیقفرضیه هااهداف علمیاهداف کاربردیضرورت های خاص انجام تحقیقنوع روش تحقیقروش گرد آوری اطلاعات (میدانی ،
کتابخانه ای و غیره )ابزار گرد آوری اطلاعاتپرسشنامه عزت نفسشیوه نمره گذاری

روایی و پایاییپرسشنامه راهبردهاي
شناختی و فراشناختی کرمیروایی و پايايي

اعتبار

روش تجزيه و تحليل داده‌ها

فهرست منابع و مآخذ

دانلود پروپوزال

دانلود Proposal

پروپوزال علوم تربیتی

پروپوزال روانشناسی

پایان نامه

دانلود پایان نامه

دانلود مقاله

اثر بخشی راهبردهای شناختی و فراشناختی

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

پیشرفت

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال